Proč černé zlato? Protože ropa je neobyčejně cenná a důležitá nejen pro chemický průmysl, ale také pro celou ekonomiku.
 
Každý zpracovaný barel v rafinérii se stává cennou surovinou, ze které se získávají mj. četné uhlovodíky, petrochemikálie a energetické výrobky. Co z nich vzniká a jak se využívají meziprodukty vznikající v rafineriích? Podívejme se na to.
 
Základními produkty ropy jsou jednotlivé uhlovodíkové frakce získané destilací v rafinériích. Jsou to především různé druhy benzínů, motorová nafta, petrolej, lehké i těžké topné oleje, ale i asfalty. Vedle jejich využití jako paliva do různých motorů (od letadel a aut až po elektrárny) se používají jako mazací oleje nebo impregnační hmoty. Z ropy vznikají také plyny, od metanu po propan-butan, které se používají k topení a vaření, ale také k pohonu vozidel.
 
Nejdůležitější skupinou meziproduktů vznikajících při zpracování ropy z jednotlivých frakcí uhlovodíků jsou petrochemikálie. Jsou to často deriváty uhlovodíků či sloučeniny na jejich bázi. Nejznámější je aceton, populární rozpouštědlo v barvířském průmyslu. Používá se v chemických laboratořích k sušení a mytí skla. Používá se také při výrobě umělých hmot. Fenol, další derivát ropy, se používá při výrobě prostředků na ochranu rostlin a jako dezinfekční přípravek.
 
Mezi jednu z nejdůležitějších skupin meziproduktů vznikajících v důsledku rafinérských a petrochemických procesů patří i aromatické uhlovodíky.  I když samy o sobě jsou často zdraví škodlivé, s výrobky, pro které jsou surovinou, se setkáváme denně. Například toluen, xyleny či benzen se zdají být příliš tajemné. Ve skutečnosti nám nejsou cizí, neboť se používají při výrobě řady běžných věcí, jako jsou lepidla či barvy, ale také polystyren či populární  umělá vlákna. Toluen je meziproduktem s vlastnostmi, které umožňují jeho co nejširší využití v mnoha oborech hospodářství. Používá se při výrobě barviv, rozpouštědel, lepidel, detergentů a dokonce výbušnin či parfémů.  Díky němu se vyrábí pěny, ze kterých jsou zhotoveny díly nábytku, matrace, vybavení vozidel, oděvy, koberce, pneumatiky i konzervační prostředky potravinářských výrobků. Naopak xyleny nachází své uplatnění zejména jako rozpouštědla v barvířském průmyslu a při výrobě umělých vláken. Také benzen se zejména používá při výrobě rozpouštědel na barvy a řady umělých hmot (polyamid, polyester, polyamid).
 
Umělé hmoty,  které se vyrábějí z látek syntetizovaných ze sloučenin získaných z ropy, jsou nejdůležitějšími  výrobky, se kterými se setkáváme. Jednou z nich je technický butadien, jenž se používá při výrobě umělého kaučuku a latexu, z nichž se pak vyrábí  pneumatiky, nábytek, sportovní nářadí a řada  domácích spotřebičů nebo palubní desky do aut či elektronické aparatury. Všeobecně známý je i etylen a propylén  používaný pro polymeraci, což je proces výroby umělých hmot  (polyetylénu a polypropylénu) využívaných  na výrobu potravinářských obalů, sáčků, nádobí, hraček, ale i v leteckém a elektrotechnickém průmyslu pro izolaci kabelů a nádrží, k výrobě desek, trubek, profilů a armatur, komponent aut nebo kapalin do ostřikovačů.
 
Petrochemickými produkty jsou také dusík a kyslík ve zkapalněné formě a kupříkladu i kapalná síra. Mají velké použití, a to zejména jak pro laboratorní a lékařské účely při výrobě léků, tak i v potravinářském, sklářském, papírenském průmyslu, hutnictví či při procesech recyklace.
 
Závěry se nabízejí samy. Ropa se často nazývá černé zlato, je velice důležitá, dokonce nezbytná pro mnoho odvětví průmyslu. Široce využívaná ropa je prakticky všudypřítomná, činí naše životy lepšími a je základem hospodářství.