Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 • datum přidání : 19.5.2011 13:41

Činidla:

1% roztok fenoloftaleinu
5% roztok uhličitanu sodného
5% roztok chloridu železitého
10% roztok rhodanidu amonného
2,5% roztok hexakyanoželeznatan draselného

  Provedení:1cm3 roztoku fenolftaleinu přidáme do 100 cm3 vody v první kádince. Pak obsah kádinky vléváme do druhé kádinky, která obsahuje pět kapek roztoku uhličitanu sodného. Pozorujeme změnu barvy. Směs přeléváme dále do třetí kádinky, která obsahuje pět kapek roztoku chloridu železitého. Pozorujeme změny. Do čtvrté kádinky dáme pět kapek roztoku rhodanidu amonného, který zapříčiní další změnu barvy, když do ní přelijeme kapalinu ze třetí kádinky. Nakonec obsah čtvrté kádinky přeléváme do páté kádinky, ve které je pět kapek roztoku hexakyanoželeznatan draselného. Pozorujeme zabarvení.

  Pozorování:Roztok v první kádince je bezbarvý, ve druhé malinový, ve třetí žlutý, ve čtvrté krvavě červený a v páté modrý.

  Co zajímá?

  ZÍSKÁNÍ
  NOVÉHO HESLA

  Błędny adres e-mail Na tuto e-mailovou adresu bude odeslán odkaz s novým heslem pro vstup do systému. Odkaz odeslán na uvedený e-mail.