Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 • datum přidání : 19.5.2011 13:08

 

Činidla:chroman draselný - 0,1 g
dichroman draselný - 0,1 g
kyselina sírová 10% - 1 cm3
hydroxid sodný - 1 cm3

Nezbytné náčiní:

2 zkumavky nebo malé kádinky
stojan na zkumavky

 

Způsob provedení:

Připravíme roztoky chromanu a dichromanu draselného (rozpuštěním soli ve vodě) a srovnáváme jejich barvy.
První roztok (roztok chromanu) okyselíme kyselinou sírovou, druhý roztok (dichromanu) alkalizujeme hydroxidem.

 

 


Pozorování:
Žlutá barva chromanu se vlivem kyseliny mění na tmavě oranžovou, charakteristickou pro dichromany. Díky vlivu hydroxidu pozorujeme ve druhé kádince pozorujeme opačnou změnu barvy. Reakce přechodu chromanu na dichroman a obráceně lze vyjádřit následujícími rovnicemi:


2 CrO4 2- + 2H+ ↔ Cr2O7 2- + H2O
Cr2O72- + 2 OH- ↔ 2 CrO4 2- + H2O

 


    

   Co zajímá?

   ZÍSKÁNÍ
   NOVÉHO HESLA

   Błędny adres e-mail Na tuto e-mailovou adresu bude odeslán odkaz s novým heslem pro vstup do systému. Odkaz odeslán na uvedený e-mail.