Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 • Úprava odpadních vod
   
  Co se stane s vodou, která odteče z vany? Kam putují zbytky jídla po vypuštění dřezu v kuchyni? Co se děje po spláchnutí záchodu? Jako prý všechny cesty vedou do Říma, téměř všechny trubky míří do čističky odpadních vod.
   
  Úprava odpadních vod blog.png

   
  Kdyby se všechna voda z domácností vypouštěla do řek, způsobovala by obrovské znečištění. Proto ji kanalizační systémy odvádějí nejprve do čističek, a to několika způsoby. Buď se čistí pouze odpadní vody a ta dešťová je vedena zpět do řek, nebo je kanalizační systém kombinovaný a voda například z okapů putuje také do čističky. Proplachuje tak potrubí a zabraňuje usazování pevných látek.
  Odpadní vody v místě čištění nejprve protékají síty, aby se odstranily větvičky a smetí. Kameny a písek se usazují, především v tzv. lapácích. Další nečistoty se většinou odstraňují procesem sedimentace. Voda se nechá v nádržích několik hodin a pevné látky klesnou ke dnu. Tento proces se někdy urychluje přidáním síranu železitého (Fe2(SO4)3), který podporuje srážení a částečky se tak lépe usazují. Odstraňování kalů se říká primární úprava.
  Poté se zbylá kapalina zpracovává biologicky, nastává sekundární úprava. Působením mikroorganismů se organické látky v odpadních vodách slučují se vzdušným kyslíkem a vytvářejí už neškodné látky. To lze provádět dvěma způsoby. Takzvaný filtrovací proces zahrnuje reakci kapaliny s mikroorganismy na štěrkovém podkladu nebo na pórovitém materiálu, protože tyto mají relativně velkou povrchovou plochu, na které se může vytvářet povlak z mikroorganismů. Druhý způsob je mnohem častější. Kaly obsahující mikroorganismy se mísí se zbylou odpadní vodou a přitom se do nádrže vhání velké množství vzduchu. Kapalina se neustále míchá a provzdušňuje, aby mohly veškeré mikroorganismy přijít od styku s kyslíkem a vodu tak vyčistit.
  Nakonec v čističce dochází opět k sedimentaci, tentokrát už neškodných látek vzniklých při provzdušňování. Taková voda už může do řek bez problému. Některá zahraniční města na pobřežích ji však vypouštějí do moře. Mořská voda sice má schopnost tu odpadní rozředit a mnoho látek rozpustit působením soli, ale stačí jen nepříznivý vítr, aby se znečistilo pobřeží. A pokud se odpadní vody rozptylují pomalu, mohou usazováním pevných částic porušit ekologii mořského dna. Náhle kvetoucí řasy spotřebovávají tolik kyslíku, že v takových oblastech není možný jiný život. Odpadem se zvyšuje i kyselost mořské vody, což mnoha organismům neprospívá.
   

Tvůj komentář

Vyplň všechna políčka Děkujeme za váš komentář Přidej
Lab Blog

Archiv záznamů

Nejnovější záznamy

ZÍSKÁNÍ
NOVÉHO HESLA

Błędny adres e-mail Na tuto e-mailovou adresu bude odeslán odkaz s novým heslem pro vstup do systému. Odkaz odeslán na uvedený e-mail.